เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)

โพสต์27 พ.ย. 2557 21:42โดยUpright School   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2558 19:32 ]
ระหว่างวันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
Ċ
Upright School,
27 พ.ย. 2557 21:42
Comments