อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๖

โพสต์18 ธ.ค. 2561 20:33โดยUpright School   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2562 04:20 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร
   สพฐ. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒Ċ
Upright School,
18 ธ.ค. 2561 20:33
Ċ
Upright School,
18 ธ.ค. 2561 20:33
Ċ
Upright School,
18 ธ.ค. 2561 20:33