อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

โพสต์20 มี.ค. 2561 17:24โดยUpright School   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2561 17:26 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑-๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผู้รับผิดชอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ ท่าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ท่าน เข้ารับการอบรมตามรายละเอียดในเอกสาร และขอความกรณาลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ตามลิงก์ด้านล่าง


Ċ
Upright School,
20 มี.ค. 2561 17:25