Best Practice โรงเรียนสุจริตพระราชทาน

โพสต์18 พ.ค. 2560 01:31โดยUpright School   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2560 03:34 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (Best Practice) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สำหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร รายละเอียดังแนบ


Ċ
Upright School,
18 พ.ค. 2560 01:31
Ċ
Upright School,
18 พ.ค. 2560 01:31
Comments