๑๐๐ เรื่องวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

โพสต์17 ม.ค. 2558 18:34โดยUpright School   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2558 19:33 ]
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
ขอให้โรงเรียนต้นแบบงานวิจัย จำนวน ๒ คน และโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนละ ๑ คน เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว
Ċ
Upright School,
17 ม.ค. 2558 18:51
Ċ
Upright School,
17 ม.ค. 2558 19:20