๑๐๐ เรื่องวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา

โพสต์29 เม.ย. 2558 19:39โดยUpright School   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2558 19:39 ]
    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑๐๐ เรื่องวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในการนี้ขอให้โรงเรียนส่งบุคลากรโรงเรียนต้นแบบการวิจัย ๒ คน โรงเรียนเครือข่ายการวิจัย เข้าร่วมประชุมตารายละเอียดเอกสารดังแนบ
Ċ
Upright School,
29 เม.ย. 2558 19:39
Ċ
Upright School,
29 เม.ย. 2558 19:39