1000 เรื่อง 1000 วิจัย

โพสต์22 มิ.ย. 2559 20:00โดยUpright School   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2559 20:02 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 1000 เรื่อง 1000 วิจัย ดังนี้

จุดที่ 1 ภาคใต้ 1-3 ก.ค. 59 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        ลงทะเบียน

จุดที่ 2 ภาคอีสานบน 7-9 ก.ค.59 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
        ลงทะเบียน

จุดที่ 3 ภาคอีสานล่าง 12-14 ก.ค. 59 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
        ลงทะเบียน

จุดที่ 4 ภาคกลาง 22-24 ก.ค. 59 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
        ลงทะเบียน


จุดที่ 5 ภาคเหนือ 29-31 ก.ค. 59 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
        ลงทะเบียน

 ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม โดยลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมประชุมในเมนู ลงทะเบียน และจะโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ภายหลัง


Ċ
Upright School,
22 มิ.ย. 2559 20:00
Ċ
Upright School,
22 มิ.ย. 2559 20:00
Comments