1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย

โพสต์22 ต.ค. 2558 01:29โดยUpright School   [ อัปเดต 22 ต.ค. 2558 01:30 ]
การประชุมปฏิบัติการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย
    ภาคเหนือ 27-30 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
    ภาคกลาง 3-6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 10-13 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 17-20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
           ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน 1 คน เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว
Ċ
Upright School,
24 ต.ค. 2558 20:14
Ċ
Upright School,
24 ต.ค. 2558 20:26
Comments