รับสมัคร โรงเรียนสุจริตเข้าร่วมกิจกรรม 1000 วิจัย

1. ลงทะเบียนเป็นภูมิภาค กรุณาลงทะเบียนเพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
2. ก่อนการลงทะเบียนให้ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนก่อน
3. ปิดรับสมัครวันที่ 20 สิงหาคม 2558
4. หากสมัครเกินจำนวน จะให้สิทธิ์ผู้สมัครก่อน
5. จะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการหลังจากปิดรับสมัคร


ภาคเหนือ             รับสมัครจำนวน 200 โรงเรียน       ดูรายชื่อ       ลงทะเบียน

ภาคกลาง             รับสมัครจำนวน 300 โรงเรียน       ดูรายชื่อ      ลงทะเบียน

ภาคใต้               รับสมัครจำนวน 200 โรงเรียน       ดูรายชื่อ       ลงทะเบียน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รับสมัครจำนวน 500 โรงเรียน       ดูรายชื่อ       ลงทะเบียน