อบรม ITA Online 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์
(กรุณานำ Notebook มาด้วย 1 เครื่องต่อ สพท.)


ดาวน์โหลดเอกสาร
อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะฯ 13-16 มีนาคม 2561 บางกอกพาเลซ


หนังสือราชการ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 41 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโครงการ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ
www.uprightschool.com
www.uprightschool/ita

https://docs.google.com/presentation/d/1-XFepv-uMyaqiYP2ZnPF-5LJt1WcizW5aX9ESNutHNQ/edit?usp=sharing

facebook

ข่าววงการศึกษา