หนังสือราชการ

  • การประกวดแข่งขันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย "๑,๐๐๐ เรื่อง ๑,๐๐๐ วิจัยนวัตกรรมการศึกษาก้าวไกล ต้านภัยคอร์รัปชั่น"                                     ลงทะเบียน Symposium 1000 เรื่อง 1000 วิจัยการประกวดแข่งขันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย "๑,๐๐๐ เรื่อง ๑,๐๐๐ วิจัยนวัตกรรมการศึกษาก้าวไกล ...
    ส่ง 17 ส.ค. 2559 19:28 โดย โรงเรียน สุจริต
  • 1000 เรื่อง 1000 วิจัย ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 1000 เรื่อง 1000 วิจัย ดังนี้จุดที่ 1 ภาคใต้ 1-3 ...
    ส่ง 22 มิ.ย. 2559 20:02 โดย โรงเรียน สุจริต
  • โรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 ...
    ส่ง 21 มิ.ย. 2559 02:26 โดย โรงเรียน สุจริต
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโครงการ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ


www.uprightschool.com
www.uprightschool/ita

https://docs.google.com/presentation/d/1-XFepv-uMyaqiYP2ZnPF-5LJt1WcizW5aX9ESNutHNQ/edit?usp=sharing

facebook

ข่าววงการศึกษา