หนังสือราชการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 85 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโครงการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ


รายงาน ITA สถานศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1Fj-sepKG783Mv6QPvcaR8JW0fiVrZN6Z/previewแนวทาง

https://drive.google.com/file/d/1vH0dpkbDN8r_pZLRCyhXwLhZvYwTyUNs/view

www.uprightschool.com

www.uprightschool/ita


https://docs.google.com/presentation/d/1-XFepv-uMyaqiYP2ZnPF-5LJt1WcizW5aX9ESNutHNQ/edit?usp=sharing

facebook

ข่าววงการศึกษา