ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadgetหนังสือราชการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 88 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโครงการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ


ita2021.pracharath.ac.th

ITA2021

http://innoobec.com/cert/download.php?id=1
https://drive.google.com/uc?id=19sw5NzhYQHjaafnnEzoK-KD3rrtkQ3np&export=view

แนวทาง

https://drive.google.com/file/d/1vH0dpkbDN8r_pZLRCyhXwLhZvYwTyUNs/view

www.uprightschool.com

www.uprightschool/ita


https://docs.google.com/presentation/d/1-XFepv-uMyaqiYP2ZnPF-5LJt1WcizW5aX9ESNutHNQ/edit?usp=sharing

facebook

ข่าววงการศึกษา